Daikin Vietnam

Nhận xét của Daikin về Phương Vinh như phần thưởng, thành tích, ...

Website Daikin Việt Nam

Refrigeration Electrical Engineering Corporation

Nhận xét của REE về Phương Vinh như phần thưởng, thành tích, ...

Website REE

Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam

Nhận xét của CADIVI về Phương Vinh như phần thưởng, thành tích, ...

Website CADIVI

Schneider Electric Vietnam Ltd. Company

Ghi chú.

Website Schneider