Công trình Cafe Chè Trần Quang, Đường số 6, KCN VSIP 1, Bình Dương