CÔNG TRÌNH NHÀ HÀNG HOA TƯỜNG


 

Tổng công suất lạnh là 86.5 HP, trong đó tổng công suất máy caseste SA=84 HP và tổng công suất máy treo tường là RA=2.5 HP.